Historie jesenického smíšeného pěveckého sboru

10 let sboru... a tak dále

Rok první 1998/1999

Na první zkoušce 2. prosince se sešlo 5 členů, na konci sezóny nás bylo již 19. První vystoupení proběhlo v březnu na Den učitelů. První samostatný koncert se uskutečnil 12. června 1999. Hosty bylo Žesťové kvinteto. Poprvé slyšely náš zpěv jeskyně Na Špičáku 10. července 1999. První pěvecké soustředění se konalo 30. července u Brašíků na dvorku.

Celkem 9 vystoupení.

 

Rok druhý 1999/2000

Našli jsme své logo

V tomto roce se nám povedlo vybrat naše logo. 29. prosince se konal první vánoční koncert a také první vánoční večírek. Také se v tomto roce odehrála první svatba - Barbora Záhořová si vzala Tomáše Uhlíře. Zpívali jsme v Javorníku na zámku. Pěvecká soustředění proběhla 15. ledna a 24. června na chatě Svornost. Vlastní koncert s hosty - s kvartetem lesních rohů se uskutečnil 10. června 2000. Vystupovali jsme v zahraničí, v Polsku, a to 15. července 2000.

Celkem 13 vystoupení.

 

Rok třetí 2000/2001

Pražský rok

Na konci září jsme vystoupili na akci Dny Jesenicka v Praze. Vánoční koncerty se staly tradicí. Vystupovali jsme s Jesenickým smyčcovým orchestrem pod vedením paní Kainarové. Vlastní koncert 16. června s hosty - Smyčcové kvarteto, vedla Dana Vavrová.

Celkem 14 vystoupení.

 

Rok čtvrtý 2001/2002

Finský rok

Vánoce s cimbálovkou Rochus paní Kalendové. 17. dubna 2002 jsme vystupovali s Jesenickým smyčcovým orchestrem pro Matti Murto, finského skladatele. Zazněly i finské koledy za přítomnosti samotného autora. Pěvecké soustředění proběhlo tentokrát v Černé Vodě 24. - 26. května. O necelý měsíc později - 21. června 2002 - jsme měli další vlastní koncert.

Celkem 18 koncertů.

 

Rok pátý 2002/2003

Rok modrých šátků

Tradiční vánoční koncerty s tradičním večírkem a dárečky. 17. dubna jsme poprvé uskutečnili velikonoční koncert v evangelickém kostele. Soustředění v Černé Vodě dostalo název Druhomájový průvod, podle data konání 2. - 4. května. Vlastní koncert 14. června. Hosty byl flétnový soubor Václava Dvořáka. Tady jsme prošli další proměnou v oblékání - doplnili jsme oranžové koncertní šátky o modré.

Celkem 11 koncertů.

 

Rok šestý 2003/2004

Rok soutěžní

Začalo to soustředěním v Bohuňovicích na Hané 19. - 21. září 2003. Vánoční koncerty a večírek poprvé u Juránků. Jana Molnárová se provdala za Pepu Poláka. Soutěž v Ostravě s cenou Zdeňka Lukáše, našeho oblíbeného autora. 4.-6. června soustředění v Černé Vodě na téma Cikáni jdou do nebe. Vlastní koncert 12. června. Hosté 3 Formani jako Trio barokní hudby.

Celkem 14 koncertů.

 

Rok sedmý 2004/2005

Rok (rock) oratoria

Pro velký úspěch proběhlo soustředění v Bohuňovicích a Kroměříži i s vystoupením 22. října. 7. listopad patřil Bělotínu, kde se konal Valentův hudební podzim. Vánoční koncerty se uskutečnily s hosty - flétnový soubor V. Dvořáka. Dále sezóna patřila hlavně rockovému oratoriu Eversmiling liberty.

Celkem 11 koncertů.

 

Rok osmý 2005/2006

Rok zahraničních hostů

Září začalo koncertem na Mezinárodním hudebním festivalu Karla Dittersdorfa v Javorníku. 22. října Bojnice v Jeseníku. 12. listopadu Jeseník v Bojnicích. 6. června koncert s litevským sborem. Vdala se Jitka Skalická. Tradiční soustředění v Černé Vodě na téma Marek má 40. 24. června vlastní koncert.

Celkem 13 koncertů.

 

Rok devátý 2006/2007

Rok dvou kultur

8. října soustředění v Kroměříži + dvě vystoupení. Vánoce s dětským pěveckým sborem. 9. března koncert dvou kultur: my versus Horňácko. Hostili jsme Sboreček žen z Lipova a Cimbálovou muziku Petra Galečky. 26. května Festiválek v Nechanicích. Soustředění jen na faře evangelického kostela 2. června. 23. června vlastní koncert.

Celkem 17 koncertů.

 

Rok desátý 2007/2008

Rok jubilejní

Soustředění pro změnu v Karlově 1. - 3. září. 6.-7. října jsme koncertovali na Horňácku v Javorníku a následně v Brně v kostele sv. Jakuba. Vánoční koncerty, večírek u Juránků, dárečky... A co dál? Určitě něco velkého! Sledujte programovou nabídku.


Rok jedenáctý 2008/2009

22.11. Slavnostní koncert k 10. výročí založení sboru v Kongresovém sále PLL Jeseník
hosté: CM P. Galečky, CM Rochus, Hornisté, Smyčcový orchestr,  Flétnový soubor
Prosinec - vánoční koncerty
18. 4. pěvecké soustředění v Jeseníku
19.6. Letní koncert Kaple + Flautin
o

 
Rok dvanáctý 2009/2010

28.10. Hudební tečka za sezonou v Jeskyních Na Špičáku
13. - 16.11. Pěvecké turné v Německu  - Memmingen, Rockové oratorium
prosinec - vánoční koncerty + jako hosté Vánočního koncertu Dechového orchestru mladých
v kongresovém sále PLL  Jeseník
11.4. Jarní koncert při zahájení sezony v Jeskyních Na Špičáku
17.4. Jarní koncert ve Vidnavě
květen - KUŽELOVSKÝ KOSTELÍČEK -  společný projekt s muzikanty a zpěváky Horňácka, pocta Leoši Janáčkovi
 - pěvecké soustředění v Černé Vodě

18.6. Závěrečný koncert v Kapli + klavírní duo
 

Rok třináctý 2010/2011

25. 9. TY HUKVALDSKÝ KOSTELÍČKU, společný projekt s Horňáky (Javorník, Jeseník)
prosinec, adventní koncerty s Flautinem (pocta české vánoční muzice A. Michny z Otradovic)
11. -13. 3  soustředění v Bystřici pod Hostýnem s p. Moravetzem, ubytování v Sola Gratia
10.6. Letní koncert v Kapli
tvorba nových propagačních materiálů našeho sboru.

Rok čtrnáctý 2011/2012

září  - Komorní koncert JSPS (Zrcadlový sál PLL)
říjen - účast na pražském pěveckém festivalu LIBUŠSKO-PÍSNICKÁ NOTA
prosinec - Mikulášský koncert (nám. Jeseník)
duben - pěvecké soustředění (Jeseník)
květen - Lázeňský koncert (PLL)
            - účast na pěveckém festivale v Telči + návštěva Nové scény v Praze
červen - účast na Festivalu sborového zpěvu DAČICKÁ CANTILÉNA
            - Letní koncert JSPS (Evangelický kostel v Jeseníku)


Rok patnáctý 2012/2013

prosinec - Koncerty vánoční hudby, písní a koled "Zvoňte, zvoňte Vánoce" + doprovod: lesní rohy, trubky a varhany 
duben - pěvecké soustředění Bystřice pod Hostýnem
květen - vystoupení v rámci Zahájení lázeňské sezony v PLL Jeseník
červen - pořádání Festivalu sborového zpěvu v Jeseníku "JESENICKÉ NOTOVÁNÍ" u příležitosti 15.výročí sboru.
Účast: Campanula vocal Jeseník, Dačický pěv.sbor, Javornický pěv.sbor, Jívovský pěv.sbor, Komorní sbor Florian,
Pěv.komorní sbor K.Ditterse, Pěv.sbor Vrbno p.Pradědem, Ženský pěv.sbor OÚ Bělá p.Predědem, JSPS
            - reprezentace regionu v rámci Stretnutia partnerských mest (Slovensko, Německo, ČR, Itálie, Polsko)
            - rozloučení se sbormistryní D. Brašíkovou
 

Rok šestnáctý 2013/2014

září - vítáme novou sbormistryni Jitku Melicheríkovou (noví členové + nový repertoár)
březen - koncert v rámci česko-polské spolupráce (Kaple Jeseník)
duben - pěvecké soustředění v horňácké Blatničce :-)
květen - Komorní koncert (PLL Jeseník)
červen - Záverečný koncert (Ev.kostel v Jeseníku)


Rok sedmnáctý 2014/2015