2019 Koncert v polské Nyse

2019 Koncert v polské Nyse.
2019 Koncert v polské Nyse.
2019 Koncert v polské Nyse.
2019 Koncert v polské Nyse.
2019 Koncert v polské Nyse.
2019 Koncert v polské Nyse.

Zkoušíme každou středu od 18.30 hod. na ZUŠ Jeseník