2015 adventní koncert v evang.kostele Jeseník 20.12.

2015 adventní koncert v evang.kostele Jeseník 20.12..
2015 adventní koncert v evang.kostele Jeseník 20.12..
2015 adventní koncert v evang.kostele Jeseník 20.12..
2015 adventní koncert v evang.kostele Jeseník 20.12..
2015 adventní koncert v evang.kostele Jeseník 20.12..
2015 adventní koncert v evang.kostele Jeseník 20.12..
2015 adventní koncert v evang.kostele Jeseník 20.12..
2015 adventní koncert v evang.kostele Jeseník 20.12..

Zkoušíme každou středu od 18.30 hod. na ZUŠ Jeseník