2015 JSPS a B.Basiková v divadle Jes. 7.12.

2015 JSPS a B.Basiková v divadle Jes. 7.12..
2015 JSPS a B.Basiková v divadle Jes. 7.12..
2015 JSPS a B.Basiková v divadle Jes. 7.12..
2015 JSPS a B.Basiková v divadle Jes. 7.12..
2015 JSPS a B.Basiková v divadle Jes. 7.12..
2015 JSPS a B.Basiková v divadle Jes. 7.12..

Zkoušíme každou středu od 18.30 hod. na ZUŠ Jeseník