2012 adventní koncerty v kostele (Písečná,Jeseník)

Písečná.
Písečná
Písečná.
Písečná
Písečná.
Písečná
Písečná.
Písečná
Jeseník evang kostel.
Jeseník evang kostel
Jeseník evang kostel.
Jeseník evang kostel
Jeseník evang kostel.
Jeseník evang kostel
Jeseník evang kostel.
Jeseník evang kostel

Zkoušíme každou středu od 18.30 hod. na ZUŠ Jeseník