2012 adventní koncerty v kostele (Písečná,Jeseník)

Písečná.
Písečná
Písečná.
Písečná
Písečná.
Písečná
Písečná.
Písečná
Jeseník evang kostel.
Jeseník evang kostel
Jeseník evang kostel.
Jeseník evang kostel
Jeseník evang kostel.
Jeseník evang kostel
Jeseník evang kostel.
Jeseník evang kostel

Pilně cvičíme...

každou středu v 19hod.,ZUŠ Jeseník