Jesenický smíšený pěvecký sbor, z.s.

Vložený obrázek

 

 

img28

 

 

img27

 

 

img26

 

 

img25

 

 

img24

 

 

Vložený obrázek

 

 

Vložený obrázek

 

 

Vložený obrázek

 

 

Vložený obrázek

 

 

Vložený obrázek

 

 

Vložený obrázek

 

 

Vložený obrázek

 

 

Vložený obrázek

 

 

Vložený obrázek

 

 

Vložený obrázek

 

 

Vložený obrázek

 

 

 

Vložený obrázek

 

 

 

Vložený obrázek

 

 

Adventní koncerty Oratorium Javorník

 

 

Vložený obrázek

 

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    Jiří Mahen


Slovo úvodem

Vložený obrázekZdá se to neuvěřitelné, ale opravdu je Jesenickému smíšenému pěveckému sboru již 10 let. Začalo to zcela nenápadně 2.prosince 1998. Na první zkoušce bylo 5 členů, ale na prvním vystoupení za pár měsíců už jich bylo 16. Jak vyplývá z našeho sloganu, členové opravdu srdce v hudbě užívají beze zbytku a mají ho vždy otevřené. Ať už zpěváci ve sboru zůstali nebo z něj odešli, vždy je to velmi výrazně v kladném slova smyslu poznamenalo.
Na tomto místě se sluší poděkovat všem, které sbor na své cestě potkal a kteří jej posunuli o kousek dál. V první řadě chci poděkovat paní ředitelce ZUŠ Zdeňce Kainarové, která nám od první zkoušky až dodnes propůjčuje zázemí na zkoušky, což je pro sbor to nejdůležitější.

Paní ředitelka nás také přizvala ke spolupráci na společných koncertech, které patřily mezi naše nejzdařilejší. Nejvíce vzpomínáme na osobní setkání s finským skladatelem Matti Murto. Poděkovat se sluší všem naším spolupracovníkům a hostům, kteří s námi vystupovali při různých příležitostech.
Poděkovat chci všem ostatním lidem, kteří přispěli odbornou radou, kteří nás podporovali a stále podporují. Děkuji všem členům sboru, těm minulým i těm současným. A v neposlední řadě také našim sponzorům, bez kterých by většina akcí vůbec neproběhla.


Co by to bylo za sbor bez svých věrných příznivců? Vám všem velmi děkuji a věřím, že nám přízeň zachováte i v dalších desetiletích.


A věřte, že zpěv je v každém z nás.


Stačí vědět, jak ho dostat ven.


Dana Brašíková

 

 

Muzika je nádherná věc - pokud ji máš v srdci.

Dá ti útěchu, pocity klidu, štěstí, nadšení, euforie...

Fantastické pocity navodí společné "muzicírování". Nic nenahradí schůzky zkoušek, koncertů a koncertních zájezdů. Zážitky na celý život, poznávání jiných zpěváků, muzikantů a hudebních těles, náročná spolupráce, soutěže, festivaly...


Na druhé straně "kdo nezažije, nepochopí" kolik práce, mnohdy dřiny a napětí musí zvládnout ti, kteří chtějí zažít předešlá pozitiva.
Hluboký obdiv patří všem, kteří se dokáží oprostit od každodenních starostí. Rodinný program přizpůsobí hudebním aktivitám a ze všech sil budují "krásno", kterým rozdávají radost všem, publiku i sami sobě navzájem.


V konečné fázi i svým nejmilejším, od kterých "utíkají" na pravidelné zkoušky. Jesenický smíšený pěvecký sbor má navíc výdrž! Zájemci o sborový zpěv se postupně tříbili, až vzniklo zdravé jádro, které pomáhá vedoucí paní Daně Brašíkové, aby vydržela náporu všech starostí souvisejících s vedením takového tělesa.


Neuvěřitelná obětavost sbormistryně Dany Brašíkové dává Jesenickému smíšenému pěveckému sboru rozměr lásky k hudbě, ale také k lidem, výraz skromnonsti spolu s houževnatostí a inspirující iniciativou.


Přeji všem členům Jesenického pěveckého smíšeného sboru do dalších let mnoho sil a nezapomenutelných hudebních zážitků, bohatého repertoáru a hlavně zpívejte dál...


Zdeňka Kainarová, ředitelka ZUŠ Jeseník

 

 

Slovo Jaromíra Staňka

Jako bývalý člen Jesenického smíšeného pěveckého sboru sleduji činost tohoto sboru, a když v roce 2005 nacvičil posluchačsky zajímavé a líbivé rockové oratorium Eversmiling liberty a mne pozvali, abych se na jejím provedení zúčastnil jako zvukař, velmi mě to potěšilo. Od té doby jsme dílo provedli již několikrát a vždy nám přinášelo radost a uspokojení. V to věřím i do budoucna a sboru přeji mnoho dalších úspěchů.


Jaromír Staněk

Zkoušíme každou středu od 18.30 hod. na ZUŠ Jeseník